Khi làm việc đừng mong dễ dàng thành công

Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.
2
Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.
– Khổng Tử –

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *