Trích Dẫn Lời Bài Hát

Những câu trích dẫn hay và ý nghĩa trong các bài hát

14083558605415

Anh không thể tin được rằng mình lại sai lầm một lần nữa 1. Beautiful in white“And with ring I say to the world You’re