Tổng hợp các danh ngôn tiếng anh về tình yêu phần 4

Không có bắt kì một công thức hoặc phương pháp nào. Bạn học cách yêu thông qua tình yêu. bằng cách chú tâm và làm mà người khám phá phải làm.
tinh-yeu-tiep-them-suc-manh-giup-chung-ta-yeu-doi-hon
1.There is no remedy for love but to love more.

Không có phương thuốc nào chữa được tình yêu ngoài việc yêu nhiều hơn.

2. Love is the best thing in the world, and the thing that lives the longest.

Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, và không thứ gì có thể sống lâu hơn tình yêu.

3. Someday, after mastering the winds, the waves, the tides and gravity, we shall harness for God the energies of love, and then, for a second time in the history of the world, man will have discovered fire.

Một ngày nào đó, sau khi chinh phục được gió, được sóng, được triều cường và cả lực hấp dẫn, chúng ta sẽ cống hiến cho Chúa năng lượng của tình yêu, và sau đó, một lần nữa trong lụich sử, con người sẽ lại khám phá ra được lửa.

4. For above all things Love means sweetness, and truth, and measure; yea, loyalty to the loved one and to your word. And because of this I dare not meddle with so high a matter.

Đối với tất cả mọi thứ, tình yêu là điều ngọt ngào, sự tin tưởng và là thước đó, đúng vậy, sự trung thành đối với người bạn yêu và đối với thế giới của bạn. Và bởi vì điều đó tôi không dám can thiệp quá sâu vào một vấn đề nào đó

5. You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.

Bạn sẽ nhìn ra một điều khi bạn nhìn lại cuộc sống của mình rằng, khoảnh khắc mà bạn sống thật sự chính là những khoảnh khắc bạn vừa hoàn thành mọi việc với một tâm hồn đang yêu.

6. At the beginning and at the end of love, the two lovers are embarrassed to find themselves alone.

Vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc của một mối tình, hai người yêu nhau bối rối nhận ra bản thân mình đang cô đơn.

7. There is only one kind of love, but there are a thousand imitations.

Trên đời chỉ có duy nhất một loại tình yêu, nhưng có hàng ngàn thứ mô phỏng tình yêu.

8. Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.

Tình yêu không có bắt đầu và kết thúc giống hệt nhau như cách mà chúng ta vẫn nghĩ. TÌnh yêu là một trận chiến, tình yêu là một cuộc chiến, tình yêu là sự trưởng thành.

9. There isn’t any formula or method. You learn to love by loving – by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done.

Không có bắt kì một công thức hoặc phương pháp nào. Bạn học cách yêu thông qua tình yêu. bằng cách chú tâm và làm mà người khám phá phải làm.

10. In the flush of love’s light, we dare be brave. And suddenly we see that love costs all we are, and will ever be. Yet it is only love which sets us free.

Trong sự tràn ngập của ánh sáng tình yêu, chúng ta dám trở nên can đảm. Và ngay lập tức chúng ta thấy rằng tình yêu đáng giá bằng cả con người chúng ta, và sẽ luôn như vậy. Nhưng chỉ có tình yêu thực sự mới khiến chúng ta cảm thấy tự do.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *