Gia Đình

Đồng vợ đồng chồng việc gì cũng thành công

12

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn. Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn. – Tục ngữ Việt Nam –

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy

11

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong

Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp vô cùng khó khăn

10

Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian để tiết kiệm nó. Dạy dỗ trẻ

Điều quan trọng trong hôn nhân là gì?

9

Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.