Đồng vợ đồng chồng việc gì cũng thành công

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.
12
Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.
– Tục ngữ Việt Nam –

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *