Những câu trích dẫn hay và ý nghĩa trong các bài hát

Anh không thể tin được rằng mình lại sai lầm một lần nữa
14083558605415
1. Beautiful in white“And with ring I say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in”
Và với chiếc nhẫn này , anh muốn thốt lên với cả thể giới
Em là lẽ sống đời anh
Em là mọi thứ anh tin tưởng
2. Fool again
“Can’t believe that I’m the fool again
I thought this love would never end,
how was I to know?
You never told me
Can’t believe that I’m the fool again,
and I who thought you were my friend,
how was I to know?
You never told me”
Không thể tin rằng anh lại sai lầm lần nữa
Anh nghĩ rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc
Anh đã biết dù em không bao giờ nói với anh
Anh không thể tin được rằng mình lại sai lầm một lần nữa
Người đó là ai? anh nghĩ đó chính là người bạn của anh
Anh đã biết dù em không bao giờ nói ra

3. Always in my mind
“Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died
Give me, give me one more chance
To keep you satisfied, satisfied”
Hãy nói với anh rằng tình yêu ngọt ngào của anh vẫn như ngày nào
Xin cho anh thêm một cơ hội
Để anh có thể làm em hạnh phúc

4. Need you now
“Said I wouldn’t call
But I lost all control
And I need you now
And I don’t know how I can do without
I just need you now”
Nói rằng anh sẽ không gọi nữa
Nhưng anh đã mất dết kiểm soát rồi
Và anh cần em ngay lúc này đây.
Anh không biết phải làm gì nếu thiếu em
Anh chỉ cần có em ngay lúc này.
5. Listen
“Now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what, you made of me
I followed the voice, you think you gave to me
But now I gotta find, my own..
my ownn…”
Giờ đây em đã không còn tin anh nữa
Anh không biết những điều em cảm thấy
Em xứng đáng hơn những gì anh đã làm cho em
Em đã nghe theo những lời
Anh nói với em
Nhưng bây giờ đây em cần phải tìm lại
Chính bản thân mình…

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *