Công Việc

Kiên gan bền chí thì việc gì cũng xong

4

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi. Để

Khi học phải học cho kỹ, làm việc phải cho hết sức

3

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ

Khi làm việc đừng mong dễ dàng thành công

2

Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành

Khi làm việc không làm nhanh, không ham lợi nhỏ

1

Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn. Không