Tâm Hồn

Hãy biết khôn khéo khi điều khiển cảm xúc của mình

16

Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn. Người nào không biết giận là người dại. Người

Đừng nên tránh né sự phán xét của người khác

15

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét. Người ta vội vã phán xét người khác để tránh

Hãy tử tế với người khác vì nó không bao giờ lãng phí

14

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí. Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ

Hãy kiên nhẫn với cuộc sống này

13

Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau. Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ