Những câu trích dẫn hay trong phim “TITANIC”

7. “Old Rose: It’s been 84 years, and I can still smell the fresh paint. The china had never been used. The sheets had never been slept in. was called the Ship of Dreams, and it was. It really was.”
titanic_movie_1997_nice_hd_picture
1. “Jack: Rose! You’re so stupid. Why did you do that, huh? You’re so stupid, Rose. Why did you do that? Why?
Rose: You jump, I jump, right?
Jack: Right.
Rose: Oh God! I couldn’t go. I couldn’t go, Jack.
Jack: It’s all right. We’ll think of something.
Rose: At least I’m with you.”

Jack: Rose! Em thật là ngu ngốc. Tại sao em lại làm thế? Em thật là ngu ngốc, Rose. Tại sao em lại làm vậy? Tai sao?

Rose: Anh nhảy, em sẽ nhảy, đúng không?

Jack: Đúng.

Rose: Ôi Chúa ơi! Em không thể đi, em không thể, Jack.

Jack: Đúng.Chúng ta sẽ nghĩ về điều gì đó

Rose: Ít nhất, em bên anh.

2. “Rose: But now you know there was a man named Jack Dawson and that he saved me… in every way that a person can be saved”

Rose: Nhưng bây giờ bạn chỉ cần biết đã có một người đàn ông tên Jack Dawson và anh ta đã cứu sống tôi.. Bằng tất cả mọi cách mà một người có thể được cứu.

3. “Jack: Where to, Miss?
Rose: To the stars.”

Jack: Đi đến đâu hỡi tiều thư?

Rose: Đến các vì sao

4. “Rose: You have a gift Jack, you do. You see people.
Jack: I see you.
Rose: And?
Jack: You wouldn’t have jumped.”

Rose: Anh có một món quà, Jack. Đó là anh được quan sát tất cả mọi người.

Jack: Tôi còn thấy em

Rose: Và?

Jack: Em đã không nhảy xuống biển tự tử.

5. “Rose: You’re crazy.
Jack: That’s what everybody says but, with all due respect, Miss, I’m not the one hanging off the back of a ship here. Come on. C’mon, give me your hand. You don’t want to do this.”

Rose: Anh điên rồi.

Jack: Đó là điều mọi người nói, nhưng với tất cả sự tôn trọng, thưa quí cô. Tôi không phải là người sẽ lùi xuống lúc này đâu. Nhanh lên, nào nào, hãy đưa tay cho tôi. Cô không muốn làm như thế đâu.

6. “Jack: Rose, you’re no picnic, all right? You’re a spoiled little brat, even, but under that, you’re the most amazingly, astounding, wonderful girl, woman that I’ve ever known…
Rose: Jack, I…
Jack: No, let me try and get this out. You’re ama- I’m not an idiot, I know how the world works. I’ve got ten bucks in my pocket, I have no-nothing to offer you and I know that. I understand. But I’m too involved now. You jump, I jump remember? I can’t turn away without knowing you’ll be all right… That’s all that I want.
Rose: Well, I’m fine… I’ll be fine… really.
Jack: Really? I don’t think so. They’ve got you trapped, Rose. And you’re gonna die if you don’t break free. Maybe not right away because you’re strong but… sooner or later that fire that I love about you, Rose… that fire’s gonna burn out…
Rose: It’s not up to you to save me, Jack.
Jack: You’re right… only you can do that.”

Jack: Rose, em không phải là dễ ngon xơi, đúng không? Em là cô gái nhỏ nghịch ngợm, thậm chí, với điều đó, em vẫn là người con gái tuyệt vời nhất, kinh ngạc nhất và xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.

Rose: Jack, em..

Jack: Không để anh thử và làm sáng tỏ điều này. Em là ama – anh không phải là thằng ngốc. anh biết thế giới này hoạt động thế nào. Anh có 10 đô trong ví của mình. Anh không có điều gì đề nghị em và anh biết thế. Anh hiểu thế. Nhưng bây giờ anh đang dính vào chuyện này quá sâu.Em nhảy, anh nhảy, nhớ chứ? Anh sẽ không đi nếu chưa biết em đã ổn. Đó là tất cả những điều mà anh muốn.

Rose: Em ổn, em sẽ ổn.. thật đấy.

Jack: Thật chứ? Anh không nghĩ thế. Họ đã lừa em, Rose. Và em sẽ chết nếu em không được tự do. Có thể nó không đúng hoàn toàn vì em rất mạnh mẽ.. sớm hay muộn điều đó sẽ đốt cháy tình yêu của anh dành cho em, Rose. Ngọn lửa ấy sẽ bừng lên.

Rose: Điều đó không phụ thuộc vào việc anh đã cứu em, Jack.

Jack: Em nói đúng, chỉ em có thể làm điều đó.

7. “Old Rose: It’s been 84 years, and I can still smell the fresh paint. The china had never been used. The sheets had never been slept in. Titanic was called the Ship of Dreams, and it was. It really was.”

Rose: Đã 84 năm trôi qua, và tôi vẫn có thể ngửi thấy được mùi sơn mới. Những món đồ sứ chưa được dùng bao giờ. Những chiếc ra trải giường chưa được ai sử dụng. Titanic đã từng được gọi là Con tàu của những ước mơ, và nó đã thực sự như vậy. Thật sự như vậy.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *