Những câu trích dẫn hay trong phim “FORREST GUMP”

” Tôi không biết chúng ta có số phận với nhau, hay chúng ta chỉ là gặp nhau một cách tình cờ như cơn gió thoáng qua. Nhưng tôi nghĩ là cả hai.”
forrest-gump
– “My mamma always said, ‘ Life was like a box of chocolates. You never know what you are gonna get.” ()

“Mẹ tôi luôn luôn nói, ‘cuộc sống như một hộp socola. Con sẽ không bao giờ biết mình sẽ lấy cái gì.”

– “You have to do the best with what God gave you.” (Mrs. Gump)

“Bạn phải làm tốt nhất có thể với những gì Chúa đã ban cho bạn.”

– “Dear God, make me bird. So I could fly far. Far away from here.” (Young Jenny Curran)

“Lạy Chúa, chúa hãy biến con thành một con chim, để con có thể bay xa, xa khỏi đây.”

– “I’m not a smart man but i *know* what love is.” ( Forrest Gump)

“Tôi không phải là người đàn ông thông minh, nhưng tôi biết thế nào là tinh yêu.”

– “Me and Jenny goes together like peas and carrots.” (Forrest Gump)

“Tôi và Jenny quấn quýt với nhau như là đậu với cà rốt.”

– “I don’t know if we each have a destiny, or if we’re all just floatin’ around accitdental-like on a breeze. But I, I think maybe it’s both.” (Forrest Gump)

” Tôi không biết chúng ta có số phận với nhau, hay chúng ta chỉ là gặp nhau một cách tình cờ như cơn gió thoáng qua. Nhưng tôi nghĩ là cả hai.”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *