Đừng nên tránh né sự phán xét của người khác

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.
15
Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

(People hasten to judge in order not to be judged themselves.)

– Albert Camus –

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *