Công cha nghĩa mẹ ơn thầy

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
11
Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *