Điều quan trọng trong hôn nhân là gì?

Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.
9
Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.
(Always remember that the most important thing in a good marriage is not happiness, but stability.)
– Gabriel Garcia Marquez –

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *