Tổng hợp các câu thoại hay từ các bộ phim

Bạn phải chọn giữa cuộc sống và ảo tưởng. Hai thứ đó rất gần nhau nhưng lại chưa bao giờ chạm vào nhau. Chúng là những thứ rất, rất khác nhau
1000px-clapboard-svg_

1. “You erased me from your memories because you thought you were holding me back from having a full and happy life. But you made a mistake. Being with you is the only way I could have a full and happy life. You’re the girl of my dreams, and apparently, I’m the man of yours.” –Henry, to Lucy; 50 First Dates(2004) –
Em đã xóa tôi ra khỏi ký ức của em bởi vì em cho rằng tôi vì em mà mất đi một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng em đã sai rồi. Được ở bên cạnh em là điều duy nhất làm cuộc sống của tôi đủ đầy và hạnh phúc. Em chính là cô gái trong giấc mơ của tôi, và dường như, tôi chính là người đàn ông của em.

2. “Good luck finding somebody to put up with your shit for more than, like, six months. Okay? But I accept the whole package, the crazy and the brilliant. Alright? I know you’re not gonna change and I don’t want you to. It’s called accepting you for being you.” – Jesse, to Celine; Before midnight(2013) –
Chúc em may mắn tìm được ai đó chịu đựng nổi tính cách khùng điên từ em trong vòng sáu tháng … có thể hơn! Được chứ? Nhưng tôi đã chấp nhận em tất cả mọi thứ, từ những việc điên khùng và cả những điều tuyệt vời. Em có thấy điều đó? Tôi biết rằng em sẽ không thay đổi và tôi không muốn em phải thay đổi điều gì cả. Nó được hiểu là tôi chấp nhận em là chính em.

3. “ Loving someone, and being loved means so much to me. We always make fun of it and stuff. But isn’t everything we do in life a way to be loved a little more?” – Celine, Before midnight(1995) –
Yêu ai đó, và được yêu bởi một ai đó có rất nhiều ý nghĩa đối với em. Chúng ta luôn vui vẻ về điều đó. Nhưng chẳng phải mọi thứ chúng ta làm trong cuộc sống này là để được yêu thương nhiều hơn?

4. “You can never replace anyone because everyone is made up of such beautiful specific details.” –Celine, Before Sunset (2004) –
Anh không thể thay thế bất kì ai bởi tạo hóa tạo nên mỗi chúng ta từ những mảng chi tiết riêng biệt tuyệt đẹp.

5. “ My first love was everything all at once. The kind that you never fall back from. Never try to. Never want to. My love’s so big. So strong. It never dies. Never fades. Never losses its electricity. The kind of love you fight for. The kind of boy you fight for.” – Jade Butterfield, Endless Love (2014) –
Mối tình đầu đối với anh dường như là tất cả. Như kiểu thứ cảm giác mà em chưa từng trải qua. Chưa từng thử. Chưa từng muốn. Anh yêu rất nhiều. Rất cuồng si. Cảm giác yêu đó không bao giờ hết. Không bao giờ tàn phai. Không bao giờ thôi như bị điện giật. Là cảm giác yêu mà em muốn chiến đấu để có được. Là mẫu chàng trai mà em muốn chiến đấu để có được.

6. Anastasia Steele: Why are you trying to change me?
Christian Grey: I’m not. It’s you that’s changing me. -Fifty Shades of Grey (2015) –
Anastasia Steele: Tại sao anh đang cố thay đổi em?
Christian Grey: Anh đâu có. Chính em đang làm anh thay đổi.

7. “You should be kissed, and often, and by someone who knows how.” – Rhett Butler, to Scarlett; Gone with the Wind (1939) –
Em nên được hôn, thường xuyên, và được hôn bởi một người biết cách hôn

8. Crazy isn’t being broken or swallowing a dark secret. It’s you or me amplified. If you ever told a lie and enjoyed it. If you ever wished you could be a child forever. – Girl, interrupted(1999)-
Điên không phải là bị phá vỡ hay nuốt chửng một bí mật đen tối. Đó chỉ là do anh hay tôi phóng đại nó lên thôi. Nếu anh chưa bao giờ nói dối và thích thú với điều đó. Nếu anh chưa bao giờ ước rằng anh có thể là một đứa trẻ mãi mãi”

9. We all make difficult choices in life. The hard thing is to live with them. – The words(2012) –
Tất cả chúng ta đều phải đưa ra những sự lựa chọn khó khăn trong cuộc đời. Nhưng cái khó là làm sao có thể sống với sự lựa chọn đó

10. You have to choose between life and fiction. The two are very close, but they never actually touch. They’re two very, very different things. – The words(2012) –
Bạn phải chọn giữa cuộc sống và ảo tưởng. Hai thứ đó rất gần nhau nhưng lại chưa bao giờ chạm vào nhau. Chúng là những thứ rất, rất khác nhau

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *