tổng hợp các câu thoại hay

Tổng hợp các câu thoại hay từ các bộ phim

1000px-clapboard-svg_

Bạn phải chọn giữa cuộc sống và ảo tưởng. Hai thứ đó rất gần nhau nhưng lại chưa bao giờ chạm vào nhau. Chúng là