Tổng hợp các danh ngôn tiếng anh về cuộc sống phần 2

– Cuộc sống đôi khi dường như không là gì ngoài những chuỗi mất mát, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Đó là điều đã được định sẵn. Cách mà bạn phản ứng với những mất mát, những điều mà bạn làm cho những gì còn lại, đó chính là thứ bạn phải thực hiện để bước tiếp.
8850852

1. The past has no power over the present moment.

– Khoảnh khắc hiện tại luôn có sức mạnh hơn những điều trong quá khứ

2. The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you.

– Càng hiểu rõ bản thân mình là ai và mình muốn cái gì, sẽ càng ít đi những điều làm bạn thất vọng

3. You can have it all. Just not all at once.

– Bạn sẽ có được tất cả mọi thứ bạn muốn. Nhưng không phải là trong cùng một thời điểm

4. Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.

– Cuộc sống là một chuỗi thay đổi tự phát và thuận theo tự nhiên. Đừng cố gắng chống lại nó, chỉ tạo ra đau buồn. Hãy để hiện thực là hiện thực. Hãy để mọi điều thuận diễn ra một cách tự nhiên với cách mà nó vốn có.

5. It’s does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

– Không quan trọng là bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn sẽ không dừng lại.

6. Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness.

– Khóc. Tha thứ. Học hỏi. Bước tiếp. Hãy để nước mắt vun tưới hạt giống hạnh phúc ở tương lai.

7. Incredible change happens in your life when you decide to take control of what you do have power over instead of craving control over what you don’t.

– Những đổi thay phi thường trong cuộc sống của bạn xảy ra khi bạn quyết định kiểm soát những điều mà bạn có khả năng thay vì khẩn cầu để kiểm soát những thứ bạn không thể.

8. Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions.

– Cảm xúc là nô lệ cho suy nghĩ của bạn, và bạn là nô lệ cho chính cảm xúc của mình.

9. Appear weak when you are strong, and strong when you are weak.

– Điểm yếu sẽ bộc lộ khi bạn trở nên lớn mạnh, và điểm mạnh sẽ bộc lộ khi bạn trở nên yếu đi.

10. Life seems sometimes like nothing more than a series of losses, from beginning to end. That’s the given. How you respond to those losses, what you make of what’s left, that’s the part you have to make up as you go.

– Cuộc sống đôi khi dường như không là gì ngoài những chuỗi mất mát, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Đó là điều đã được định sẵn. Cách mà bạn phản ứng với những mất mát, những điều mà bạn làm cho những gì còn lại, đó chính là thứ bạn phải thực hiện để bước tiếp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *