Tổng hợp các danh ngôn tiếng anh về cuộc sống phần 1

Cuộc sống không phải tuân thủ bất cứ luật lệ nào để cho chúng ta những gì chúng ta muốn.
hanh-trinh
1. “Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.”

Cuộc sống không phải là hành trình đi tìm kiếm bản thân, cuộc sống là hành trình tạo ra chính mình.

2. “A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.”

Một cuộc sống tạo ra nhiều sai lầm không chỉ đáng tôn trọng hơn mà còn có ích hơn một cuộc sống không tạo ra được điều gì.

3. “The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all.”

Bông hoa nở rộ trong nghịch cảnh là bông hoa quí giá và đẹp hơn hết thảy.

4. “The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters.”

Điều quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống của bạn – hãy trở nên hạnh phúc – đó là tất cả.

5. “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

Cuộc sống không chỉ được sống cho quá khứ, mà phải sống cho tương lai.

6. “Monsters are real, and ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win.”

Quái vật có thật và ma quỷ cũng vậy. Chúng sống bên trong con người chúng ta, và đôi khi chúng chiến thắng.

7. “Life is a book and there are a thousand pages I have not yet read.”

Cuộc sống là một quyển sách và nó có hàng ngàn trang mà tôi chưa đọc.

8. “Life is under no obligation to give us what we expect. ”

Cuộc sống không phải tuân thủ bất cứ luật lệ nào để cho chúng ta những gì chúng ta muốn.

9. “Life is to be enjoyed, not endured.”

Cuộc sống là để tận hưởng chứ không phải để chịu đựng.

10. “Unbeing dead is not being alive.”

Không chết không có nghĩa là chúng ta đang sống.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *