Hãy biết khôn khéo khi điều khiển cảm xúc của mình

Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.
16
Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.
– Ngạn ngữ Anh –

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *