Hãy là con người trung thực vì đó là sức mạnh của bạn

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.
6
Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.
(Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.)
– Mother Teresa –

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *