sự lạc quan trong cuộc sống

Hãy tự lái con thuyền theo ý của bạn

7

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm. Người

Cuộc đời bạn là của riêng bạn hãy tự quyết định cho nó

1111

Đừng từ bỏ giấc mơ của bạn để xây dựng ước mơ của kẻ khác. Hãy là chính con người mà bạn muốn. Cuộc đời