Trích dẫn ảnh hay về cuộc sống

Đi tim bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống

Con người, đau khổ vì đi tìm hạnh phúc. Vất vả vì đi tìm tiền bạc. Mệt nhọc vì đi tìm sự thảnh thơi… Chỉ