học các yêu đời

Cuộc đời bạn là của riêng bạn hãy tự quyết định cho nó

1111

Đừng từ bỏ giấc mơ của bạn để xây dựng ước mơ của kẻ khác. Hãy là chính con người mà bạn muốn. Cuộc đời