truyện hay nhất

Trích dẫn hay ở trong truyện Trước là tiểu nhân, sau là quân tử

tinhhoa-net-jwb20i-20150912-10-kham-pha-thu-vi-ve-tinh-yeu

Chỉ cần biết là mình đã yêu, đang yêu và có thể yêu đã là rất hạnh phúc rồi Trong cuộc sống không phải tình