những câu nói hay về tình yêu

Trái tím và bộ não là 2 thứ đối nghịch nhau

17

Tình yêu là chiếc đồng hồ cát, trong khi trái tim được lấp đầy thì lý trí dần mất đi. Tình yêu là chiếc đồng